Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r.

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r.

Kod:
19 122/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji opisano: zmiany w wielkości populacji beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej i skalę korzystania z tej pomocy wraz z regionalnym zróżnicowaniem jej zasięgu; zbiorowość beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r., z licznymi odniesieniami do początku dekady 2009–2018; ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, gospodarstwa domowe beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wraz z regionalnym zróżnicowaniem ich zasięgu; ubogie gospodarstwa beneficjentów, gospodarstwa jednoosobowe, problem trwałości korzystania z pomocy społecznej. Ponadto, po raz pierwszy został opisany temat beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej przejmujących ubóstwo, a zmiany w podstawowych strukturach demograficznych, społecznych i ekonomicznych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz ich gospodarstw domowych w 2018 r. porównano z 2009 r.
Do góry