Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 r

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 r

Kod:
23 387/00
Cena:
22,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 2017–2021, dotyczących produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, zaprezentowana w postaci wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; mocy osiąganych przez elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Do góry