Historia Polski w liczbach. Tom III - Polska w Europie

Historia Polski w liczbach. Tom III - Polska w Europie

Nowość
Kod:
14 909/00
Cena:
50,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Tom III „Historii Polski w liczbach” pt. „Polska w Europie” ilustruje przebieg najważniejszych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących na przestrzeni wieków w Polsce na tle innych krajów europejskich. Publikacja składa się z rozdziałów tematycznych dotyczących: terytorium i ludności, narodowości i wyznań, materialnych warunków życia ludności, edukacji i kultury oraz sportu, rolnictwa, przemysłu, transportu i łączności, handlu zagranicznego, finansów, dochodu narodowego oraz Polski w Unii Europejskiej. Tematy te opracowane zostały przez członków Zespołu — specjalistów zajmujących się określonymi okresami historii Polski, mianowicie okresem do 1795 r. oraz latami 1795—1918 i 1918—2010. Autorzy opracowań starali się wyważyć odpowiednio zakres poszczególnych części tomu zdając sobie sprawę, że dane statystyczne w miarę upływu czasu były coraz bardziej dostępne, natomiast wystąpił znaczny brak danych ze wszystkich dziedzin życia z wczesnego okresu rozwoju państwowości i z okresu przedrozbiorowego i rozbiorowego.
Do góry