Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018

Kod:
18 335/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, wynikach egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną uwagi metodologiczne i synteza wyników badania.
Do góry