Rocznik Demograficzny 2020

Rocznik Demograficzny 2020

Kod:
20 003/00
Cena:
28,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2019 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów. Przekroje: podział terytorialny: województwa, powiaty, gminy, miasta, wieś; oraz podział statystyczny: makroregiony, regiony, podregiony
Do góry