Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.

Kod:
21 259/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej. Opis analityczny obejmuje informacje o kondycji zdrowotnej ludności, m.in. o zachorowalności na wybrane choroby, o przyczynach hospitalizacji szpitalnej, jak również informacje na temat infrastruktury opieki zdrowotnej. W szczególności o stanie i działalności zakładów prowadzących działalność leczniczą i o praktykach lekarskich, o kadrze medycznej, o podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o aptekach oraz punktach aptecznych, o krwiodawstwie, o pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym, a także o służbie medycyny pracy. Podstawowe cechy charakteryzujące podmioty lecznicze, np. rodzaje podmiotów, liczba łóżek, miejsc, karetek, liczba porad, osób leczonych, długości pobytu na oddziałach szpitalnych. Ponadto wybrane dane o nakładach na ochronę zdrowia i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia. Dodatkowo opracowania dotyczące terytorialnego wymiaru pandemii COVID-19 w Polsce. Poza częścią tabelaryczną: synteza wyników badań, uwagi metodologiczne, objaśnienia pojęć stosowanych w opracowaniu, graficzna prezentacja opisywanych zjawisk.
Do góry