Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

Kod:
18 569/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce w latach 2014–2016. W rozdziale I – geneza, definicje, koncepcje i modele kategoryzacji przemysłów kultury i kreatywnych. W rozdziale II – liczba podmiotów, pracujących, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, wybrane informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych (przychody ogółem, koszty ogółem, wartość dodana), na tle zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych oraz dane w zakresie handlu zagranicznego dobrami i usługami kulturalnymi i kreatywnymi.
Do góry