Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania.

Kod:
22 830/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 odbywa się co 10 lat i jest najważniejszym badaniem statystycznym pozwalającym na aktualizację stanu i wielkości populacji osób, budynków i mieszkań. W 2021 roku był realizowany w szczególnie trudnych warunkach związanych z wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV2. Pomimo istnienia szeregu obaw, z powodzeniem wdrożono rozwiązania organizacyjne i techniczne, które nie tylko pozwoliły ograniczyć do całkowitego minimum zagrożenie zdrowia respondentów i rachmistrzów spisowych, ale ze względu na ich nowatorstwo stały się również przyczynkiem do analiz i dyskusji nad wprowadzeniem ich na stałe do realizacji pozostałych badań statystycznych. Niniejszy raport metodologiczno-organizacyjny powstał w celu zgromadzenia w jednym miejscu opisów najbardziej kluczowych aspektów dotyczących realizacji nowoczesnego spisu ludności i mieszkań 2021. Raport zawiera Informacje dotyczące m.in. podstaw prawnych NSP 2021, terminu i zakresu spisu, metod zbierania danych, organizacji etapu zbierania i przetwarzania danych spisowych, upowszechniania wyników spisu oraz promocji i komunikacji.
Do góry