Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021

Kod:
22 828/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Niniejsze opracowanie przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Publikacja „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników” jest pierwszą z serii opracowań, zawierającą podstawowe informacje zebrane w spisie ludności i mieszkań w zakresie stanu i struktury ludności według płci, wieku, kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego. W raporcie zaprezentowano także wstępne wyniki o liczbie osób pracujących oraz wstępne dane charakteryzujące wielkości zasobów mieszkaniowych w Polsce, m.in. mieszkania, w tym zamieszkane, budynki z mieszkaniami, a także wstępne informacje o obiektach zbiorowego zakwaterowania.
Do góry