Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r.

Kod:
18 321/00
Cena:
14,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Charakterystyka wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym, kraju jego pochodzenia oraz prezentacja podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych charakteryzujących działalność prowadzoną przez te podmioty.
Do góry