Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r.

Kod:
18 369/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Charakterystyka całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowana liczebność i struktura badanej zbiorowości z uwzględnieniem wybranych przekrojów, w tym rzeczywistej lokalizacji działalności. W publikacji zawarte są informacje o przychodach i kosztach; wartości brutto środków trwałych; ponoszonych nakładach inwestycyjnych oraz liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach.
Do góry