Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r.

Kod:
22 369/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów (według jednostek lokalnych).
Do góry