Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

Kod:
17 563/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w zakresie odnoszącym się do posiadanych doświadczeń zawodowych zdobytych w okresie nauki w ramach najwyższego poziomu wykształcenia, podejmowania dalszej edukacji po uzyskaniu obecnego poziomu wykształcenia, przyczyn przerwania rozpoczętej edukacji, przyczyn niekontynuowania edukacji, wsparcia otrzymanego od instytucji publicznych w znalezieniu pracy, metody znalezienia obecnej pracy, gotowości do zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia/podjęcia pracy.
Do góry