Rachunek produktywności KLEMS

Rachunek produktywności KLEMS

Kod:
18 575/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje pod-czynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład jakości pracy; kapitał na wkład kapitału ICT i kapitału non-ICT. Jakość pracy jest ujęta jako kompozycja pracy oraz jako poziom wynagrodzeń; kapitał z uwzględnieniem kapitału rezydencjonalnego oraz bez uwzględnienia tego kapitału. W szczególności dekompozycję wartości dodanej brutto uzupełniono pogłębioną dekompozycją czynnika praca. Wszystkie dekompozycje wykonano na poziomie wybranych 34 działów, grup działów, sekcji i grup sekcji PKD oraz na poziomie agregatu gospodarki rynkowej i agregatu całej gospodarki. W publikacji zaprezentowano również podstawy metodologiczne rachunku KLEMS.
Do góry