Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

Kod:
23 115/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Długookresowa analiza trendów efektywności energetycznej za pomocą globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej (70). Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej. Przekroje: wybrane rodzaje działalności według PKD 2007. Przekroje: wybrane rodzaje działalności według PKD 2007.
Do góry