Stan zdrowia ludności Polski w 2014

Stan zdrowia ludności Polski w 2014

Kod:
16 364/03
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność, występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych, poziom sprawności wybranych narządów i układów, jak również poziom ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych (np. samoobsługa) oraz samopoczucie emocjonalne. Częstość korzystania z różnych form opieki zdrowotnej o charakterze leczniczym (np. pobyty w szpitalach, wizyty u lekarzy), jak i zachowawczym (szeroko pojęta profilaktyka) oraz zażywanie leków. Ponadto wybrane aspekty zachowań pro- i antyzdrowotnych m.in. aktywność fizyczna, sposób żywienia, konsumpcja używek - według cech społeczno-demograficznych oraz województw.
Do góry