Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r

Kod:
22 259/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza poświęcona jest problematyce zdrowia i opieki zdrowotnej. Składa się z części metodycznej i analitycznej + aneks tabelaryczny (w wersji elektronicznej). Uwagi metodyczne obejmują informacje o źródłach danych oraz określenia i definicje pojęć stosowane w sprawozdawczości statystycznej, będącej głównym źródłem danych prezentowanych w części tabelarycznej. Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej, ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia oraz wybranych aktualnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Tekst wzbogacony jest licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu opieki zdrowotnej. Część tabelaryczna (wyłącznie w wersji elektronicznej) zawiera podstawowe dane o zdrowiu mieszkańców Polski, dane dotyczące pracowników medycznych, informacje o liczbie i działalności placówek ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, krwiodawstwa, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej, aptek i punktów aptecznych, a także wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia oraz informacje o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia. Dane prezentowane są dla Polski i w układzie 16 województw.
Do góry